Monday, January 31, 2005

வலைப்பதிவுகளுக்கு திசைகள் வழங்கும் பரிசுகள்

2005ம் ஆண்டின் சிறந்த வலைப்பதிவு (Best Blog of the year)க்கு ஒரு பரிசு, இந்த ஆண்டு (2005) முழுவதும் தொடர்ச்சியாக வலைப்பதிவு செய்யும் வலைப்பதிவர்கள் பத்துப் பேருக்குப் பரிசு, எனப்பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. அத்துடன்ஒவ்வொரு வாரமும் வலைப்பதிவுகளில் கருத்தைக் கவர்ந்த சிலவற்றைத் தொகுத்து வெளியிடவும் திசைகள் விரும்புகிறது.
விவரங்களுக்கு பிப்ரவரி திசைகள் இதழைப் பாருங்கள் (http://www.thisaigal.com)